Documenten betreffende de verkeersproblematiek in de wijk

Verkeersanalyse Roubosroute d.d. 20-11-2011 (pdf)

Definitieve versie.

Verkeersproblematiek in de wijk (pdf)

- Sluipverkeer tijdens de spitsuren

- Zwaar verkeer

- Overschrijden maximum snelheid

- Veiligheid fietsers