Het doel

De Bewonersvereniging Boschgeest is op 31 augustus 1999 opgericht door enkele bewoners van de wijk.
Het doel van de Bewonersvereniging is het bevorderen en verbeteren van het woon-en leefklimaat, met inbegrip van de veiligheid in de wijk.
Gedurende de afgelopen jaren heeft de Bewonersvereniging verschillende malen de belangen van bewoners in de wijk behartigd en is met betrokkenen en de gemeente in overleg getreden over onderwerpen welke de wijk aangaan, zoals bijvoorbeeld de aanleg van verkeersdrempels in de wijkontsluitingsroute, de verbouwing en de daarmee verbonden geluidsoverlast van de British School, de inrichting van de bocht Karel Doormanlaan/Generaal Spoorlaan.