Het bestuur

Het bestuur van de bewonersvereniging Boschgeest wordt gevormd door:

Voorzitter: R. van der Smeede
Secretaris: M.C. Pronk
Penningmeester: G. van den Enk
Algemeen lid: L.C. Groen (juridische zaken)